0707-97 36 64

Lackering • Motivlackering • Reparationer • Svets • Plastlagningar • Restaurering av veteranbilar • M.m.

MILJÖ POLICY

Vi tänker mycket på miljön och vad vi själva kan göra för bästa påverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt genom kontinuerligt miljöengagemang inom vårt området billackering, plastreparationer, svets och administration. Detta uppnår vi genom att:

 

• Ett åtagande om ständig förbättring.

• Följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

• Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte. Ha fokus på sin faktiska miljöpåverkan.

• Minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalier och transportområdet.

• Höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår

   miljö i det dagliga arbetet.

• Organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.

• Håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.

• Ställer miljökrav på våra leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik

   och resurshushållning.

• Vid inköp granska och utvärdera vi, de tänkta materialens inverkan på miljön.

• Minskar användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.

• Säkerställer hanteringen av kemiska produkter och samarbete med Stena Recycling.

• Ökar återvinningsgraden av avfall. Säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och

   miljöanpassat sätt.

• Effektiviserar utnyttjandet av transporter och använder enbart miljöbilar i tjänsten.

• Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi samarbetar med Stena Recycling.

POPLACKERING

Tel: 0707-97 36 64

Epost: info@poplackering.se

Postadress:

Frejgatan 11

281 38 Hässleholm

Besöksadress:

Smedmästarensväg 6

281 50 Hässleholm

ÖPPETTIDER

Vardagar: 7.00 - 17.00

Lördag: 8.00 - 12.00

Söndag: Stängt

 

Övrig tid alla dagar:
Efter överenskommelse per telefon

HITTA HIT

Våra samarbetspartners:

© Copyright - Alla rättigheter reserverade Poplackering. Designad av Make It.